ഒരു എന്റർപ്രൈസ് സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരു സംരംഭകനാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ബിസിനസ്സ് നിയമത്തെ നേരിടേണ്ടിവരും. ഒരു എന്റർപ്രൈസ് സ്ഥാപിച്ച നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഏത് കമ്പനി ഫോം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് എന്ന ചോദ്യത്തെ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. കൂടാതെ, എല്ലാത്തരം കരാറുകളും തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാലക്രമേണ കമ്പനിക്കുള്ളിലും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. കമ്പനി ഫോം ഇനി അനുയോജ്യമല്ലായിരിക്കാം. ഓഹരി ഉടമകൾക്കിടയിലോ അസോസിയേറ്റുകൾക്കിടയിലോ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാം.

ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് നിയമജ്ഞന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ?
നിയമപരമായ സഹായത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുക

ബിസിനസ് നിയമം / കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം

ഒരു എന്റർപ്രൈസ് സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരു സംരംഭകനാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ബിസിനസ്സ് നിയമത്തെ നേരിടേണ്ടിവരും. ഒരു എന്റർപ്രൈസ് സ്ഥാപിച്ച നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഏത് കമ്പനി ഫോം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് എന്ന ചോദ്യത്തെ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. കൂടാതെ, എല്ലാത്തരം കരാറുകളും തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാലക്രമേണ കമ്പനിക്കുള്ളിലും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. കമ്പനി ഫോം ഇനി അനുയോജ്യമല്ലായിരിക്കാം. ഓഹരി ഉടമകൾക്കിടയിലോ അസോസിയേറ്റുകൾക്കിടയിലോ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്റർപ്രൈസിന് ആവശ്യമായ ദ്രാവക ആസ്തികൾ ഇനി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. Law & More ഡച്ച് ബിസിനസ്സ് നിയമത്തിന്റെ മേഖലയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. സ്ഥാപിതമായ നിമിഷം മുതൽ കമ്പനി ലിക്വിഡേഷൻ ചെയ്യുന്ന നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരവും ധനപരവുമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും.

ദ്രുത മെനു

നിയമപരമായ വ്യക്തികളുടെ നിയമം

ഞങ്ങൾ അവിടെ Law & More ശരിയായ കമ്പനി ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള ഫോമുകളും നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ഫോമുകളും തമ്മിൽ വേർതിരിവ് കാണാനാകും. ഒരു എന്റർപ്രൈസിന് നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് സ്വാഭാവിക വ്യക്തികളെപ്പോലെ നിയമപരമായ ഇടപാടുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് കരാറുകൾ‌ അവസാനിപ്പിക്കാനും സ്വത്തുക്കളും കടങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാനും ബാധ്യതയുണ്ടാക്കാനും കഴിയും.

ടോം മീവിസ് - അഭിഭാഷകൻ ഐൻ‌ഹോവൻ

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

+31 40 369 06 80 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

"Law & More അഭിഭാഷകർ
ഉൾപ്പെടുന്നു
അനുഭാവപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും
ക്ലയന്റിന്റെ പ്രശ്നം ”


കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള ആവശ്യകതകൾ, നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വം, ജോയിന്റ്, നിരവധി ബാധ്യതകൾ, ഒരുപക്ഷേ ഷെയറുകളുടെ കൈമാറ്റം എന്നിവ പോലുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഏത് നിയമ രൂപമാണ്. ഒരു പൊതു പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ (വി‌ഒ‌എഫ്) പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾ കമ്പനി വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യും? ഫ്ലെക്സ്-ബിവിയുടെ കാര്യമോ? ഈ വിഷയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കമ്പനി നിയമമാണ്. പല കാര്യങ്ങളും കരാർ പ്രകാരം മുൻ‌കൂട്ടി ക്രമീകരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകന്റെ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉചിതം.

സഹകരണം

നിങ്ങളുടെ കമ്പനി സ്ഥാനം നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് കമ്പനികളുമായി സഹകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ, നേരെമറിച്ച്, ഒരു പുതിയ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയോടെ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തന്ത്രപരമായ സഖ്യം രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ അപകടസാധ്യതകളെയും നേട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഏത് തരത്തിലുള്ള സഹകരണമാണ് ഉചിതമെന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കണ്ടെത്താനാകും.

വ്യാപാര നിയമം

ഏറ്റെടുക്കലും ഒന്നാകലും

നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ മറ്റൊരാളുമായി ലയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് വളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? കമ്പനി ലയനം, സ്റ്റോക്ക് ലയനം, നിയമപരമായ ലയനം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ലയനങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. Law & More അഭിഭാഷകർക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയും.

ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു കമ്പനി നിങ്ങളുടേതിൽ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് അവന് വിൽക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ഈ അഭ്യർ‌ത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെങ്കിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ക്ക് നിങ്ങൾ‌ക്ക് മുൻ‌കൂട്ടി ഉപദേശങ്ങൾ‌ നൽ‌കാൻ‌ കഴിയും. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ചർച്ച നടത്താം.

ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്ഫർ ഷെയർഹോൾഡർമാരെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ശത്രുതാപരമായ ഏറ്റെടുക്കലിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഒപ്പം നിയമോപദേശത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും കഴിയും.

ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങൾ ഒരു ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ മറ്റൊരു കമ്പനി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ. ഒരു ലയനത്തെക്കുറിച്ചോ ഏറ്റെടുക്കലിനെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകർ Law & More നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള നിയമപരമായ കൺസൾട്ടേഷൻ നൽകും. ഞങ്ങൾ നിയമത്തെ പ്രായോഗിക പദങ്ങളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാം. ചുരുക്കത്തിൽ, Law & More ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ സഹായം നൽകാൻ കഴിയും:

An ഒരു സ്ഥാപനം
• ധനകാര്യം
Between കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം
• ഏറ്റെടുക്കലും ഒന്നാകലും
Share ഷെയർഹോൾഡർമാരും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചർച്ചയും വ്യവഹാരവും
• ഡയറക്ടർമാരുടെ ബാധ്യത

വിഡ് ense ിത്ത മാനസികാവസ്ഥ

ക്രിയേറ്റീവ് ചിന്താഗതി ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രശ്‌നത്തിന്റെ കാതലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും നിശ്ചയദാർ matter ്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുമാണ് എല്ലാം. ഞങ്ങളുടെ വിഡ് no ിത്ത മാനസികാവസ്ഥയും വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവവും കാരണം ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് വ്യക്തിപരവും കാര്യക്ഷമവുമായ നിയമ പിന്തുണ ആശ്രയിക്കാനാകും.

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
തുടർന്ന് +31 40 369 06 80 ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡാക്ക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ --xim.hodak@lawandmore.nl