പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങൾ

അസൈൻമെന്റ്

നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനത്തെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരു അസൈൻമെന്റ് കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഈ കരാർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിവരിക്കുന്നു. ഇവ നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി, ഞങ്ങളുടെ ഫീസ്, ചെലവുകളുടെ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ്, ഞങ്ങളുടെ പൊതു നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അസൈൻമെന്റ് കരാറിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിൽ, നെതർലാന്റ്സ് ബാർ അസോസിയേഷന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബാധകമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിയമനം നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന അഭിഭാഷകനാണ് നടത്തുക, ഈ അഭിഭാഷകന് തന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും മറ്റ് അഭിഭാഷകർ, നിയമ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, സമർത്ഥനും ന്യായമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭിഭാഷകനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അഭിഭാഷകൻ പ്രവർത്തിക്കും. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ, നിങ്ങളുടെ കേസിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ, പുരോഗതി, മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. മറ്റുവിധത്തിൽ‌ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ‌, നിങ്ങൾ‌ക്ക് കൈമാറേണ്ട കത്തിടപാടുകൾ‌ ഡ്രാഫ്റ്റ് രൂപത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ അവതരിപ്പിക്കും, അതിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ‌ യോജിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

അസൈൻമെന്റിന്റെ കരാർ നേരത്തേ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ചെലവഴിച്ച മണിക്കൂറുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു അന്തിമ പ്രഖ്യാപനം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കും. ഒരു നിശ്ചിത ഫീസ് അംഗീകരിക്കുകയും ജോലി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നിശ്ചിത ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിർഭാഗ്യവശാൽ തിരികെ ലഭിക്കില്ല.

നിയമ സ്ഥാപനം Eindhoven ഒപ്പം Amsterdam

കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകൻ

സാമ്പത്തികം

സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇത്. Law & More അസൈൻമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കാനോ സൂചിപ്പിക്കാനോ തയ്യാറാണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ഫീസ് കരാറിൽ കലാശിച്ചേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളോടൊപ്പം ചിന്തിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. ദൈർഘ്യമേറിയതും ഒരു മണിക്കൂർ നിരക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സേവനങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ ആനുകാലികമായി ഈടാക്കുന്നു. ജോലിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മുൻകൂർ പേയ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രാരംഭ ചെലവുകൾ വഹിക്കാനാണിത്. ഈ അഡ്വാൻസ് പേയ്‌മെന്റ് പിന്നീട് തീർപ്പാക്കും. ജോലി ചെയ്ത മണിക്കൂറുകളുടെ എണ്ണം അഡ്വാൻസ് പേയ്‌മെന്റിന്റെ തുകയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ, അഡ്വാൻസ് പേയ്‌മെന്റിന്റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം തിരികെ നൽകും. 

ചെലവഴിച്ച മണിക്കൂറുകളുടെയും ജോലിയുടെയും വ്യക്തമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകനോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കാം. അസൈൻമെന്റ് സ്ഥിരീകരണത്തിൽ സമ്മതിച്ച മണിക്കൂർ ഫീസ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റുവിധത്തിൽ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ, സൂചിപ്പിച്ച തുകകൾ വാറ്റ് ഒഴികെയുള്ളതാണ്. കോടതി രജിസ്ട്രി ഫീസ്, ജാമ്യാപേക്ഷ ഫീസ്, ഉദ്ധരണികൾ, യാത്രാ, താമസ ചെലവുകൾ, ഷിപ്പിംഗ് ചെലവുകൾ എന്നിവയും നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പെട്ടേക്കാം. ഔട്ട്-ഓഫ്-പോക്കറ്റ് ചെലവുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇവ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ഈടാക്കും. ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കേസുകളിൽ, സമ്മതിച്ച നിരക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സേഷൻ ശതമാനം ഉപയോഗിച്ച് വർഷം തോറും ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇൻവോയ്സ് തീയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകന്റെ ബിൽ അടയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് പണമടച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് (താൽക്കാലികമായി) ജോലി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇൻവോയ്സ് അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഇതിന് മതിയായ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, അഭിഭാഷകന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇവ രേഖാമൂലം രേഖപ്പെടുത്തും.

Law & More നിയമ സഹായ ബോർഡുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് Law & More സബ്‌സിഡിയില്ലാത്ത നിയമ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നിയമ സഹായം (“ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ”) ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മറ്റൊരു നിയമ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

തിരിച്ചറിയൽ ബാധ്യത

ഒരു നിയമ സ്ഥാപനം, നെതർലാൻഡ്‌സ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻസി എന്നീ നിലകളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ, ഡച്ച്, യൂറോപ്യൻ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തട്ടിപ്പ് നിയമനിർമ്മാണം (ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഎഫ്ടി) എന്നിവ പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നേടാനുള്ള ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകാനും കരാർ ബന്ധം ആരംഭിക്കാനും മുമ്പ്. അതിനാൽ, ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിൽ നിന്നുള്ള എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകർപ്പിന്റെ സ്ഥിരീകരണമോ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ സാധുവായ തെളിവോ അഭ്യർത്ഥിക്കാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ കഴിയും കെ‌വൈ‌സി ബാധ്യതകൾ.

ലേഖനങ്ങൾ

പൊതു നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

ഞങ്ങളുടെ പൊതു നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ്. അസൈൻ‌മെന്റ് കരാറിനൊപ്പം ഈ പൊതു നിബന്ധനകളും കോഡിഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് അയയ്‌ക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അവ ഇവിടെ കണ്ടെത്താനും കഴിയും പൊതു നിബന്ധനകൾ.

പരാതികൾക്കുള്ള നടപടിക്രമം

ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സേവനം നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം അതിന്റെ എല്ലാ കഴിവും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വശത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ, എത്രയും വേഗം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനും നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകനുമായി ചർച്ചചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്, ഉയർന്നുവന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ഈ പരിഹാരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും രേഖാമൂലം സ്ഥിരീകരിക്കും. ഒരുമിച്ച് ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലും ഓഫീസ് പരാതി നടപടിക്രമമുണ്ട്. ഈ നടപടിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടെത്താനാകും ഓഫീസ് പരാതി നടപടിക്രമം.

ക്ലയന്റുകൾ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

Law & More