ജോലി സാധ്യതകള്

Law & More

Law & More ഐൻഡ്‌ഹോവനിലെ സയൻസ് പാർക്കിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചലനാത്മക, മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി നിയമ സ്ഥാപനമാണ്; നെതർലാൻഡിലെ സിലിക്കൺ വാലി എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ കോർപ്പറേറ്റ്, ടാക്സ് ഓഫീസുകളുടെ അറിവ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധയും ഒരു ബോട്ടിക് ഓഫീസിന് അനുയോജ്യമായ തയ്യൽ-നിർമ്മിത സേവനവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സേവന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും സ്വഭാവവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്തർദ്ദേശീയമാണ്, കൂടാതെ കോർപ്പറേഷനുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും മുതൽ വ്യക്തികൾ വരെ നൂതനമായ ഡച്ച്, അന്തർദ്ദേശീയ ക്ലയന്റുകൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾ‌ക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച സേവനം നൽ‌കുന്നതിന്, റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ‌ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ബഹുഭാഷാ അഭിഭാഷകരുടെയും നിയമജ്ഞരുടെയും ഒരു സമർപ്പിത ടീം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. ടീമിന് സുഖകരവും അന mal പചാരികവുമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്.

ഞങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇന്റേണിന് ഇടമുണ്ട്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇന്റേൺ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മികച്ച പിന്തുണ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ അവസാനത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് വിലയിരുത്തൽ ലഭിക്കും, കൂടാതെ നിയമപരമായ തൊഴിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോകും. ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ കാലാവധി കൺസൾട്ടേഷനിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രൊഫൈൽ

ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി ഇന്റേണുകളിൽ നിന്ന് ഇനിപ്പറയുന്നവ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു:

  • മികച്ച എഴുത്ത് കഴിവുകൾ
  • ഡച്ച്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളുടെ മികച്ച കമാൻഡ്
  • നിങ്ങൾ എച്ച്ബി‌ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യുഒ തലത്തിൽ നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു
  • കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം, കരാർ നിയമം, കുടുംബ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമം എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകടമായ താൽപ്പര്യമുണ്ട്
  • നിങ്ങൾക്ക് വിഡ് no ിത്ത മനോഭാവമുണ്ട്, ഒപ്പം കഴിവുള്ളവരും അതിമോഹികളുമാണ്
  • നിങ്ങൾ 3-6 മാസത്തേക്ക് ലഭ്യമാണ്

പ്രതികരണം

ഈ ഒഴിവിലേക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ സിവി, പ്രചോദന കത്ത്, മാർക്ക് (കൾ) എന്നിവയുടെ പട്ടിക എന്നിവ അയയ്ക്കുക [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു] ശ്രീ. ടി‌ജി‌എൽ‌എം മീവിസിന് നിങ്ങളുടെ കത്ത് അഭിസംബോധന ചെയ്യാം.

Law & More നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രൊഫഷണൽ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള കഴിവുള്ളവരും അഭിമാനകരവുമായ പ്രൊഫഷണലുകളെ അടുത്തറിയാൻ എല്ലായ്‌പ്പോഴും താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

Law & More B.V.