ഒരാൾ ഒരു ചാരിറ്റി ആരംഭിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഉചിതമായ ഒരു നിയമ ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ അവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്ന്. ഒരു ചാരിറ്റിയുടെ നിയമപരമായ രൂപമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ എന്റിറ്റികളെ ഡച്ച് നിയമത്തിന് അറിയാം: ഡച്ച് ഫ foundation ണ്ടേഷനും ഡച്ച് അസോസിയേഷനും. ഒരു ചാരിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഡച്ച് ഫ foundation ണ്ടേഷൻ മിക്കപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. ഡച്ച് ഫ foundation ണ്ടേഷന്റെ ഒരു സവിശേഷത, അതിൽ അംഗങ്ങളില്ല എന്നതാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി, ഡച്ച് ഫ foundation ണ്ടേഷന് ഒരു അവയവം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ: ഡയറക്ടർ ബോർഡ്.

ഫിലാൻട്രോപ്പി & ചാരിറ്റി ഫ OU ണ്ടേഷനുകൾ
നിയമപരമായ പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുക

ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചാരിറ്റി അടിസ്ഥാനങ്ങളും

ഒരാൾ ഒരു ചാരിറ്റി ആരംഭിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഉചിതമായ ഒരു നിയമ ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ അവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്ന്. ഒരു ചാരിറ്റിയുടെ നിയമപരമായ രൂപമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ എന്റിറ്റികളെ ഡച്ച് നിയമത്തിന് അറിയാം: ഡച്ച് ഫ foundation ണ്ടേഷനും ഡച്ച് അസോസിയേഷനും.

ഒരു ചാരിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഡച്ച് ഫ foundation ണ്ടേഷൻ മിക്കപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. ഡച്ച് ഫ foundation ണ്ടേഷന്റെ ഒരു സവിശേഷത, അതിൽ അംഗങ്ങളില്ല എന്നതാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി, ഡച്ച് ഫ foundation ണ്ടേഷന് ഒരു അവയവം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ: ഡയറക്ടർ ബോർഡ്. സംയോജനത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഡച്ച് ഫ foundation ണ്ടേഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സംഭാവന നേടുന്നതിലൂടെയോ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിലൂടെയോ ഗ്രാന്റുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയും. കൂടാതെ, സ്ഥാപകർക്കും അതിന്റെ അവയവങ്ങളുടെ ഭാഗമായ വ്യക്തികൾക്കും മറ്റ് വ്യക്തികൾക്കും ലാഭം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷന് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പേയ്‌മെന്റുകൾ പരോപകാരപരമോ സാമൂഹികമോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നടത്തുന്നിടത്തോളം കാലം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് ('മറ്റൊരാൾ') പേയ്‌മെന്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അതായത് ഒരു ഫ foundation ണ്ടേഷൻ ഒരു ചാരിറ്റിയെ രൂപപ്പെടുത്താൻ അനുയോജ്യമായ നിയമപരമായ രൂപമാണ്. ഒരു ഫ foundation ണ്ടേഷന് ദാതാക്കളോ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരോ ഉണ്ട്. തത്വത്തിൽ, ഈ വ്യക്തികൾക്ക് വോട്ടവകാശം ഇല്ല. കൂടാതെ, ഒരു ഫ foundation ണ്ടേഷന് സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കാം, കടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, പ്രതിബദ്ധതകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാം. ഒരു ഫ foundation ണ്ടേഷൻ വാണിജ്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താം.

ഒരു ഫ foundation ണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഒരു അസോസിയേഷനിൽ അംഗങ്ങളുണ്ട്, അവർ പൊതുയോഗത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുന്നു. ഈ പൊതുയോഗത്തിന് ഗണ്യമായ അളവിൽ അധികാരമുണ്ട്, കാരണം ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് ഉത്തരവാദികളാണ്. കൂടാതെ, സംയോജനത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ പൊതുയോഗത്തിന് മാത്രമേ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അസോസിയേഷൻ അതിന്റെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ലാഭം വിതരണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അടിസ്ഥാനം പോലെ, ഒരു അസോസിയേഷൻ സ്വത്ത് വാങ്ങൽ പോലുള്ള നിയമപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം. എന്നിരുന്നാലും, അസോസിയേഷനെ അന mal പചാരിക അസോസിയേഷനായി കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫ foundation ണ്ടേഷനും അസോസിയേഷനും ഇടയിൽ ഡയറക്ടർമാരുടെ ബാധ്യതയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

എന്ത് കഴിയും Law & More നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ചെയ്യണോ?

Law & More ഓപ്പറേറ്റിങ് ഡച്ച്, ഇന്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റി ഫ ations ണ്ടേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യസ്‌നേഹപരമായ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉള്ള സ്വകാര്യ ക്ലയന്റുകളെ നയിക്കുന്നതിലും സഹായിക്കുന്നതിലും പരിചയസമ്പന്നനാണ്.

ഡച്ച് ചാരിറ്റിയും ലാഭേച്ഛയില്ലാത്തതുമായ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഹായം ഡച്ച് നികുതി, നിയമ, ഭരണം, തർക്ക പരിഹാര വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.

ടോം മീവിസ് ചിത്രം

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

 +31 40 369 06 80 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

ന്റെ സേവനങ്ങൾ Law & More

കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം

കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകൻ

എല്ലാ കമ്പനികളും അദ്വിതീയമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് പ്രസക്തമായ നിയമോപദേശം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും

സ്ഥിരസ്ഥിതി അറിയിപ്പ്

ഇടക്കാല അഭിഭാഷകൻ

താൽക്കാലികമായി ഒരു അഭിഭാഷകനെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നന്ദി മതിയായ നിയമ പിന്തുണ നൽകുക Law & More

വാദിക്കുക

ഇമിഗ്രേഷൻ അഭിഭാഷകൻ

പ്രവേശനം, താമസസ്ഥലം, നാടുകടത്തൽ, അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു

ഷെയർഹോൾഡർ കരാർ

ബിസിനസ്സ് അഭിഭാഷകൻ

ഓരോ സംരംഭകനും കമ്പനി നിയമത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഇതിനായി സ്വയം തയ്യാറാകൂ.

"Law & More അഭിഭാഷകർ
ഉൾപ്പെടുന്നു
അനുഭാവപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും
ക്ലയന്റിന്റെ പ്രശ്നം ”

വിഡ് ense ിത്ത മാനസികാവസ്ഥ

ക്രിയേറ്റീവ് ചിന്താഗതി ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രശ്‌നത്തിന്റെ കാതലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും നിശ്ചയദാർ matter ്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുമാണ് എല്ലാം. ഞങ്ങളുടെ വിഡ് no ിത്ത മാനസികാവസ്ഥയും വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവവും കാരണം ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് വ്യക്തിപരവും കാര്യക്ഷമവുമായ നിയമ പിന്തുണ ആശ്രയിക്കാനാകും.

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
+31 (0) 40 369 06 80 എന്ന ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

Law & More B.V.