ഒരു സംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും അനിവാര്യമായും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കാഴ്‌ചയുണ്ട്, ഒപ്പം സംരംഭകത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനും സഹായിക്കാനും കഴിയും.

ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് നിയമജ്ഞന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ?
നിയമപരമായ സഹായത്തിനായി ആവശ്യപ്പെടുക

കോർപ്പറേറ്റ് നിയമം

ഒരു സംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും അനിവാര്യമായും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കാഴ്‌ചയുണ്ട്, ഒപ്പം സംരംഭകത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനും സഹായിക്കാനും കഴിയും. ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം:

Legal ഒരു നിയമപരമായ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കൽ;
Companies കമ്പനികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ സഹായിക്കുക;
• സാധ്യമായ ലയനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കലുകളും;
Legal നിയമപരമായ ഉത്സാഹം നടപ്പിലാക്കുക;
കരാറുകളുടെ കരട് തയ്യാറാക്കലും വിലയിരുത്തലും;
Company ഒരു കമ്പനിക്കുള്ളിലെ നികുതി വശങ്ങൾ.

In addition to corporate legal services, Law & More also provides all the services you would expect from a law firm. We are your sparring partner when it is necessary, giving legal advice and litigating on your behalf when necessary.

ടോം മീവിസ്

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

+31 (0) 40 369 06 80 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകർ നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാണ്

കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകൻ

കോർപ്പറേറ്റ് അഭിഭാഷകൻ

എല്ലാ കമ്പനികളും അദ്വിതീയമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് പ്രസക്തമായ നിയമോപദേശം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും

സ്ഥിരസ്ഥിതി അറിയിപ്പ്

സ്ഥിരസ്ഥിതി അറിയിപ്പ്

ആരെങ്കിലും അവരുടെ കരാറുകൾ പാലിക്കുന്നില്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ അയയ്‌ക്കാനും വ്യവഹാരം നടത്താനും കഴിയും

ശരിയായ മന്ദബുദ്ധി

ശരിയായ മന്ദബുദ്ധി

നല്ല മര്യാദയുള്ള അന്വേഷണം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഷെയർഹോൾഡർ കരാർ

ഷെയർഹോൾഡർ കരാർ

നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ ലേഖനങ്ങൾക്ക് പുറമേ നിങ്ങളുടെ ഓഹരിയുടമകൾക്കായി പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിയമ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുക

"Law & More ഉൾപ്പെടുന്നു

ഒപ്പം അനുഭാവപൂർണ്ണമാക്കാനും കഴിയും

അതിന്റെ ക്ലയന്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ”

തയ്യൽക്കാരന്റെ നിയമപരമായ പിന്തുണ

Entrepreneurship is often a matter of timing. It is therefore important to count on fast legal support. The specialists at Law & More offer the legal support of a corporate lawyer, while at the same time possessing the specialised knowledge and know-how of a lawyer. You can call on our office to complement your team of in-house lawyers, we can perform tasks for you as a permanent in-house lawyer or you can call on an employee of Law & More for a project, an open vacancy or the long-term absence of an in-house lawyer. This enables Law & More to offer tailored legal support.

നിയമോപദേശകൻ

Not only do we identify cases in good time, but we also provide all the necessary agreements. This will prevent problems in the future and reduce the chance of lengthy procedures to a minimum. If a procedure turns out to be unavoidable, then we have the in-house knowledge to assist you. As an entrepreneur, you can then fully focus on entrepreneurship. Together with you, we analyse the situation and determine the tactics. Are you interested in the services of a company lawyer? Then contact the corporate lawyers at Law & More.

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
+31 (0) 40 369 06 80 എന്ന ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - [email protected]
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡാക്ക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ - [email protected]