ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ, അനുസരണത്തിന്റെ പ്രസക്തി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. 'അനുസരിക്കുക' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിയയിൽ നിന്നാണ് 'പാലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കുക' എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. നിയമപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, പാലിക്കൽ എന്നാൽ ബാധകമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുക എന്നാണ്. എല്ലാ കമ്പനിക്കും സ്ഥാപനത്തിനും ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബാധകമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നടപടികൾ സർക്കാരിന് ഏർപ്പെടുത്താം.

കംപ്ലയിൻസ് ലോവർ ആവശ്യമുണ്ടോ?
കോൺടാക്റ്റ് LAW & MORE

പാലിക്കൽ അഭിഭാഷകൻ

ദ്രുത മെനു

ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ, അനുസരണത്തിന്റെ പ്രസക്തി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. 'അനുസരിക്കുക' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിയയിൽ നിന്നാണ് 'പാലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കുക' എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. നിയമപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, പാലിക്കൽ എന്നാൽ ബാധകമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുക എന്നാണ്. എല്ലാ കമ്പനിക്കും സ്ഥാപനത്തിനും ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബാധകമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നടപടികൾ സർക്കാരിന് ഏർപ്പെടുത്താം. ഇത് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പിഴ അല്ലെങ്കിൽ പിഴ അടയ്ക്കൽ മുതൽ ലൈസൻസ് അസാധുവാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. പാലിക്കൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളുമായും നിയന്ത്രണങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെങ്കിലും, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും സാമ്പത്തിക നിയമത്തിലും സ്വകാര്യതാ നിയമത്തിലും പാലിക്കൽ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്വകാര്യതാ നിയമം

സ്വകാര്യതാ നിയമത്തിലെ പാലിക്കൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായും കാരണം 25 മെയ് 2018 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ജനറൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷൻ (ജിഡിപിആർ) ആണ്. ഈ നിയന്ത്രണം മുതൽ, സ്ഥാപനങ്ങൾ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജിഡിപിആർ ബാധകമാണ്.

ടോം മീവിസ് ചിത്രം

ടോം മീവിസ്

മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ / അഡ്വക്കേറ്റ്

 +31 40 369 06 80 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

"Law & More അഭിഭാഷകർ
ഉൾപ്പെടുന്നു
അനുഭാവപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും
ക്ലയന്റിന്റെ പ്രശ്നം ”

തിരിച്ചറിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വിവരത്തെയും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം ഈ വിവരങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മറ്റൊരാളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടെത്താനാകും. മിക്കവാറും എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഇതിനകം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, ശമ്പള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉപഭോക്തൃ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുമ്പോഴോ. വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളെയും കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം സ്റ്റാഫിനെയും ബാധിക്കുന്നതിനാലാണിത്. കൂടാതെ, ജിഡിപിആർ പാലിക്കാനുള്ള ബാധ്യത കമ്പനികൾക്കും സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ ations ണ്ടേഷനുകൾ പോലുള്ള സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്.

സമ്മതംഅതിനാൽ ജിഡിപിആറിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെ ദൂരെയാണ്. ജിഡിപിആറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂപ്പർവൈസറി ഓർഗനൈസേഷനാണ് പേഴ്‌സണൽ ഡാറ്റ അതോറിറ്റി. ഒരു ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ‌, പേഴ്‌സണൽ‌ ഡാറ്റാ അതോറിറ്റി പിഴ ചുമത്താം. ഈ പിഴകൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് യൂറോ വരെയാകാം. അതിനാൽ ജിഡിപിആറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും പ്രധാനമാണ്.

ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ

എസ് Law & More നിങ്ങൾ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മുഴുകുകയും നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ഏതൊക്കെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ബാധകമാണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും തുടർന്ന് എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്കായി കംപ്ലയിൻസ് മാനേജർമാരായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും. ബാധകമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് തുടരേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. Law & More എല്ലാ സംഭവവികാസങ്ങളും അടുത്തറിയുകയും അവയോട് ഉടൻ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ ഭാവിയിൽ‌ പാലിക്കുമെന്ന്‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് ഉറപ്പുനൽകാൻ‌ കഴിയും.

എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Law & More ഐൻ‌ഡ്‌ഹോവനിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ‌ക്കായി ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുമോ?
+31 40 369 06 80 എന്ന ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ അയയ്ക്കുക:

മിസ്റ്റർ. ടോം മീവിസ്, അഭിഭാഷകൻ Law & More - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
മിസ്റ്റർ. മാക്സിം ഹോഡക്, & കൂടുതൽ അഭിഭാഷകൻ - [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

Law & More B.V.